• Odwiedziło nas: 876578 osób
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 191 dni

28-350 Słupia Jędrzejowska,
 Słupia 281,
 Tel: (41) 381-64-13

GMINA SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

Jesteś tu: » STRONA STARTOWA » GMINA SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

 

 

 

GMINA SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

 


Gmina Słupia Jędrzejowska położona jest na obrzeżach województwa świętokrzyskiego w jego zachodniej cześci.W jej skład wchodzi 14 sołectw : Dąbrowica , Jasieniec , Nowa Wieś , Nowy Węgrzynów , Obiechów , Raszków , Rawka , Rożnica , Sieńsko ,

Słupia , Stary Węgrzynów , Sprowa , Wielkopole , Wywła.

Krajobraz gminy kształtują niewielkie wzniesienia , które mocno kontrasują z płaskimi terenami nad Pilicą i jej licznymi starorzeczami .W południowej części gminy pośród lasów rozciągają się łąki niczym zielone kobierce , mieniące się  różnokololorowymi odcieniami polnych kwiatów.

Pilica , przepływająca przez tę część gminy , stwarza znakomite warunki dla amatorów kąpieli i

wędkarstwa . Uważni obserwatorzy okolicy będą mogli dostrzec bobry , budujące tamy i żeremia.

Podziwiać mozna różne gatunki drzew w parku , okalającym budynek Urzędu Gminy w Słupi.

Piękny i różnorodny drzewostan tego parku pozwala nam  odpocząć w cieniu strzelistych modrzewi , grabów ,kasztanowców ,wiązów , słodko pachnących lip i  jaworów .

Staw , który znajduje się w centrum wsi stał się miejscem pobytu licznego ptactwa wodnego takiego jak: kaczki krzyżówki , łyski , łabędź niemy ,nury , perkozy i wiele innych.

Rokrocznie przylatują wiosną łabędzie , które zakładają tu swoje gniazda . Brzeg stawu porastają wierzby płaczące , delikatnie muskające lustro wody. Równie malowniczo położone są stawy we wsi Dąbrowica i Rożnica. Inną atrakcją turystyczną jest park w Raszkowie , otaczający XVIII - wieczny dwór. Widoczne są dość wyraźne podjazdy aleją jesionową i kasztanową , ślady po dwóch innych alejach : sosnowej i grabowej .

Można tu podziwiać dęby szypułkowe i klon pospolity o obwodzie ponad 3 m. Park w Raszkowie jest pieknym skupiskiem zieleni świetnie skomponowanym w krajobraz wsi , skąd rozciąga się wspaniały widok na lasy i łąki.

Teren Gminy Słupia Jędrzejowska ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnie gospodarstw rolnych kształtują się od kilku do kilkunastu hektarów. Rolnicy zainteresowani są przestawiwieniem gospodarstw rolnych na gospodarstwa ekologiczne.


RYS HISTORYCZNY MIEJSCOWOŚCI


Słowo słup , zawarte w wyrazie Słupia ma wbrew wszystkiemu , duże znaczenie . Pierwsi Słowianie na ziemiach polskich mieszkali w osadach pozbawionych umocnień obronnych , a zabudowę siedlisk tworzyły regularne półziemianki. Dopiero nieco później pojawiły się także naziemne słupowe , a osady obronne zaczęły powstawać w VII wieku . Nazwa Słupia pojawiła się już w dawnych zapisach , pochodzących z różnych regionów Polski . Świadczyć to może , że historia naszej Słupi sięga czasów nie tylko dawnych , ale i pradawnych.

Pierwsze wzmianki o Słupi wskazują rok 1325 , kiedy to Marcin Plaban ze Słupi opłacał Świętopietrze. W Połowie XV wieku była własnością Stefana Świętopełka herbu Lis . W 1595 r. Słupia należała do Wojciecha Padniewskiego , kasztelana oświecimskiego , który był jednym z założycieli zboru ariańskiego w Słupi. Od 1850 roku właścicielem majątku w Słupi był Adolf Niemojewski , który w 1906 r. sprzedałał Słupię Dreckiemu , przedsiębiorcy z Warszawy.

Najważniejszym miejscem dla mieszkańców jest kościół . Ówczesną świątynię zbudowano w połowie XIV wieku i nosiła imie św. Wawrzyńca Męczennika . Jeszcze w 1714 roku była miejscem modlitw. Upamiętnia to figura Najświętszej Marii Panny z 1861 r. Spod jej stóp wypływa strumyk , który płynie przez całą wieś w kierunku Sędziszowa.

Kościół murowany natomiast , polożony jest z dala od domostw i głównych dróg. Tuż obok kościoła jest dzwonnica a tuż za nią stary przykościelny cmentarz , gdzie jeszcze mozna zobaczyć metalowe krzyże , a także grobowce , z mozliwymi do odczytania epitafiami. Na środku wsi znajduje się staw , a na jednym z jego brzegów stoi dumnie , na kamiennym postumencie posąg Św. Jana Nepomcena , który spogląda na spacerujących i pilnuje ich bezpieczeństwa , gdyż jest patronem żeglarzy, pomaga w obliczu zagrożenia powodzią. Gdy zatrzymamy się na wysokości połowy stawu i spojrzymy

na wzniesienie zobaczymy , niczym przeniesiony z " Placówki " Bolesława Prusa XVIII - wieczny dwór ziemiański. Tak usytuowany pozwalał kolejnym właścicielom dóbr słupskich obserwować pracę chłopów , którzy licznie zamieszkiwali czwoaraki , ciągnące się wzdłuż głównej drogi.

Dwór w okresie II wojny światowej przyjął pod swój dach grupę nauczycieli , zagrozonych aresztowaniem , którzy pod przeewodnictwem Romana Czerneckiego , profesora gimnazjalnego z Kielc , zorganziowali tajne nauczanie dla mieszkańców wsi iokolicy. Tajne nauczanie odbywało się na szczeblu gimnazjalnym i licealnym . W związku z tym , że z roku na rok przybywało maturzystów , dyrektor Czernecki podjął rozmowy

z rektorem prof. Lehrem -Spławińskim i dziekanem Zawirskim tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzeniu jego fili w Słupi . Wydarzenie to upamiętnia tablica , znajdująca się w holu pałacu , a Gimnazjum Publiczne w Słupi , nosi imię profesora Romana Czerneckiego. Pod koniec wojny w słupskim dworze przebywał także Wincenty Witos - ukrywany tuż  przed planowanym przerzutem do Anglii , który zresztą nie doszedł do skutku. Wydarzenie to upamiętnia tablica , znajdująca się na frontowej ścianie pałacu.

Obecnie pałac w Słupi jest siedzibą władz samorządowych. Na terenie Słupi zanajduje się jedyna w województwie śiętokrzyskim Stacja Doświadczalna Oceny Odmian , która powstała w 1955 roku przy tamtejszym PGR. Na jej terenie znajduje się także zabytkowy spichlerz z 1901 roku.

Spacerując po Słupi , spotykamy pomniki przeszłości w postaci krzyży, upamiętniające ważne wydarzenia narodowe .Można zobaczyć krzyż poświęcony uwłaszczeniu włościan 1864 r i drugi upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości z 1918 roku . Jest także figura Św. Floriana , patrona strażaków , pamiętająca pierwszw odziały Ochotniczej Straży Pożarnej.

Słupia to także dzień dzisiejszy - z pięknym budynkami , otoczonymi w okresie letnim kolrowymi kwiatami , nowym budynkiem szkolnym , czytelnią internetową , świetlicą , apteką , licznymi sklepami i zakładami usługowymi.


Opracowano na podstawie   przewodnika  " Wczoraj i dziś gminy Słupia Jędrzejowska " wydanego  przez Urząd Gminy Słupia Jędrzejowska 2006r.


XVIII - wieczny pałac - obecnie siedziba Urzędu Gminy